• bg

Үзэсгэлэн

2017.10 Хонконгийн Мега шоу

2017-10(1)
2017-10(2)

2018.4 Хонгконгийн бэлэг, дээд зэрэглэлийн шоу

2018-4(1)
2018-4(2)
2018-4(3)

2018.10 Хонконгийн Мега шоу

2018-10(1)
2018-10(2)
2018-10(3)
2019.4

2019.4 Хонгконгийн бэлэг ба дээд зэргийн шоу

2019.10

2019.10 Хонконгийн Мега шоу

2020-1

2020.1 Нюрнберг олон улсын тоглоомын үзэсгэлэн